@InCollection{Konstańczak:2006,
  author  = "S. Konstańczak",
  title     = "Kontrowersje wokół ekologii głębokiej",
  pages     = "121--140",
  year      = "2006",
  booktitle = "Rozmaitości ekofilozofii, ISBN: 8386523964",
  editor    = "red. tomu Antoni Skowroński",
  publisher = "Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis",
  address   = "Olecko",
  series    = "Episteme : 57",
}