@InCollection{Bojarski:2009,
  author    = "J. Bojarski and R. Zmyślony",
  title     = "Metoda najmniejszych kwadratów dla estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji",
  pages     = "451--461",
  year      = "2009",
  booktitle = "Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008, ISBN: 9788372464774",
  editor    = "red. P. Chrzan, E. Dziwok",
  publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
}