@InCollection{Konstańczak:2009,
  author  = "S. Konstańczak",
  title     = "Czy inteligent może być przestępcą?",
  pages     = "159--169",
  year      = "2009",
  note      = "(brak afiliacji UZ)",
  booktitle = "Ethos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce, ISBN: 9788370515645",
  editor    = "red. nauk. Edward Jarmoch",
  publisher = "Wydaw. Akademii Podlaskiej",
  address   = "Siedlce",
}