@InCollection{Eckert:2009,
  author  = "W. Eckert and B. Nowogońska",
  title     = "Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w obiektach zabytkowych na przykładzie fary w Gubinie",
  pages     = "175--179",
  year      = "2009",
  booktitle = "Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne, ISBN: 9788392823643",
  editor    = "red. J. Witeczek",
  publisher = "Wydział Architektury Politechniki Śląskiej",
  address   = "Gliwice",
}