@InCollection{Hawrysz:2009,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Determinanty stylotwórcze "Rozmów chrystyjańskich" Marcina Czechowica",
  pages     = "131-140",
  year      = "2009",
  booktitle = "Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, ISBN: 9788374813167",
  editor    = "redakcja nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Joanna Gorzelana",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Studia o Języku i Stylu Artystycznym : Tom V",
}