@InCollection{Grzegorzewska:2009,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży w kontekście trudności w realizacji zadań rozwojowych",
  pages     = "19-28",
  year      = "2009",
  booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja, ISBN: 9788392639503",
  editor    = "red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło",
  publisher = "Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"",
  address   = "Zielona Góra",
}