@InCollection{Farnicka:2009,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Sieć świetlic Caritas jako propozycja w profilaktyce niedostosowania społecznego i socjoterapii - założenia i cele oraz sposoby funkcjonowania jako organizacji",
  pages     = "145-153",
  year      = "2009",
  booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja, ISBN: 9788392639503",
  editor    = "red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło",
  publisher = "Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"",
  address   = "Zielona Góra",
}