@InCollection{Ruszczyńska:2010,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Południowa Słowiańszczyzna w twórczości Romana Zmorskiego",
  pages     = "55--65",
  year      = "2010",
  booktitle = "Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, ISBN: 9788322730560",
  editor    = "red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
  series    = "Obrazy Kultury Polskiej",
}