@InCollection{Góralewska-Słońska:2010,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Zjawiska patologiczne w środowisku pracy - próba identyfikacji",
  pages     = "537--557",
  year      = "2010",
  booktitle = "Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, ISBN: 9788392745587",
  editor    = "red. nauk. J. Stankiewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}