@InCollection{Krupińska:2010,
  author  = "I. Krupińska",
  title     = "Wpływ polielektrolitów na skutechność usuwania żelaza z wody podziemnej",
  pages     = "263--271",
  year      = "2010",
  booktitle = "Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4, ISBN: 9788374813372",
  editor    = "pod red. Z. Sadeckiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}