@InCollection{Marciniak:2000,
  author    = "A. Marciniak and J. Korbicz and J. Ku¶",
  title     = "Wstępne przetwarzanie danych",
  pages     = "29--71",
  year      = "2000",
  booktitle = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, ISBN: 8387674184",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
}