@InCollection{KuÂ:2000,
  author    = "J. Ku and J. Korbicz",
  title     = "Statyczne i dynamiczne sieci GMDH",
  pages     = "227--256",
  year      = "2000",
  booktitle = "Biocybernetyka i in┐ynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, ISBN: 8387674184",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
}