@InCollection{Graczyk:2010,
  author  = "M. Graczyk and I. Politowicz and K. Witkowski",
  title     = "Innowacyjność edukacji dla zrównoważonego rozwoju - myślenie kategoriami cyklu życia",
  pages     = "227--238",
  year      = "2010",
  booktitle = "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 2, Edukacja dla ładu ekonomicznego, ISBN: 9788361643685",
  editor    = "red. B. Poskrobko",
  publisher = "Wydaw. Ekonomia i Środowisko",
  address   = "Białystok - Wrocław",
}