@InCollection{Politowicz:2010,
  author  = "I. Politowicz",
  title     = "Ikonosfera ekologii - aspekty edukacyjne społecznej percepcji wizerunku przedsiębiorstwa",
  pages     = "239--252",
  year      = "2010",
  booktitle = "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 2, Edukacja dla ładu ekonomicznego, ISBN: 9788361643685",
  editor    = "red. B. Poskrobko",
  publisher = "Wydaw. Ekonomia i Środowisko",
  address   = "Białystok - Wrocław",
}