@InCollection{Pochyły:2010,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Sytuacja Kurdów w Iraku po operacji "Pustynna burza"",
  pages     = "433--451",
  year      = "2010",
  booktitle = "Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, ISBN: 9788376117386",
  editor    = "red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}