@InCollection{Gontaszewska-Piekarz:2010,
  author    = "A. Gontaszewska-Piekarz and A. Kraiński",
  title     = ""Consolidierte Grünberger Gruben" - zarys historii",
  pages     = "111--122",
  year      = "2010",
  booktitle = "Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, ISBN: 9788374935128",
  editor    = "red. P. P. Zagożdżon, M. Madziarz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  address   = "Wrocław",
  volume    = "T. 3",
}