@InCollection{Ogiołda:2010,
  author  = "E. Ogiołda",
  title     = "Uwarunkowania hydrologiczne województwa lubuskiego",
  pages     = "139--147",
  year      = "2010",
  booktitle = "Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, ISBN: 9788389293947",
  editor    = "pod red. A. Magnuszewskiego",
  publisher = "Komitet Inżynierii Środowiska PAN",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : nr 69",
  volume    = "T. 2",
}