@InCollection{Gawłowicz:2010,
  author  = "P. Gawłowicz and P. Bachman and M. Chciuk",
  title     = "Interfejsy dotykowe jako sposób komunikowania sie człowieka z maszyną",
  pages     = "117--127",
  year      = "2010",
  booktitle = "Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, ISBN: 9788392466970",
  editor    = "red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila",
  publisher = "Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego",
  address   = "Zielona Góra",
}