@InCollection{Ilciów:2010,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Transformacja w Polsce. Analiza uwarunkowań",
  pages     = "513--534",
  year      = "2010",
  booktitle = "Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, ISBN: 9788376117386",
  editor    = "red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}