@InCollection{Eckert:2010,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Twierdza Głogów w okresie napoleońskim",
  pages     = "213--222",
  year      = "2010",
  booktitle = "Glogovia Maior - Wielki Głogów pomiędzy blaskiem dziejów i cieniem ruin, ISBN: 9788374813549",
  editor    = "pod red. Bogusława Czechowicza i Małgorzaty Konopnickiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Głogów - Zielona Góra",
}