@InCollection{Hawrysz:2010,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Terminologia jako wyznacznik granic wspólnoty religijnej (na przykładzie leksemu ponurzać i wyrazów pokrewnych)",
  pages     = "125--135",
  year      = "2010",
  booktitle = "Żywe problemy historii języka",
  editor    = "pod red. Marcina KuĽmickiego i Marka Osiewicza",
  publisher = "Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk",
  address   = "Poznań",
}