@InCollection{Szczęsna-Szeib:2010,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Wsparcie społeczne nauczycieli i uczniów jako wymiar jakości pracy szkoły",
  pages     = "249--264",
  year      = "2010",
  booktitle = "Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, ISBN: 9788374813747",
  editor    = "red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}