@InCollection{Świderska-Włodarczyk:2010,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = ""Mała ojczyzna" i patriotyzm lokalny w systemie wartości szlacheckich w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych",
  pages     = "23--28",
  year      = "2010",
  booktitle = ""Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, ISBN: 9788374813662",
  editor    = "pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}