@InCollection{Ilciów:2010,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Konflikt w procesie społecznym i politycznym. Analiza zjawiska",
  pages     = "97--110",
  year      = "2010",
  booktitle = "My i oni : rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce, ISBN: 9788371334337",
  editor    = "pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Rafała Miernika",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego",
  address   = "Kielce",
  volume    = "Cz. 1",
}