@InCollection{Grzegorzewska:2010,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Czynniki wspierające rozwój dzieci z rodzin alkoholowych",
  pages     = "336--347",
  year      = "2010",
  booktitle = "Leczenie alkoholików i członków ich rodzin : perspektywa badawcza i praktyczna, ISBN: 9788376602394",
  editor    = "red. nauk. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz",
  publisher = "Wydaw. Jedność",
  address   = "Kielce",
}