@InCollection{Mianowska:2010,
  author  = "E. Mianowska",
  title     = "Społeczne uczestnictwo młodzieży",
  pages     = "175--223",
  year      = "2010",
  booktitle = "Dzieciństwo i młodość. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania, ISBN: 9788392843955",
  editor    = "red. tomu: Dorota Sipińska, Jerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Leszno",
  series    = "Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego",
}