@InCollection{Bryś:2010,
  author  = "G. Bryś and M. Kłapoć and A. Frątczak",
  title     = "Tymczasowe zabezpieczenie historycznego obiektu przemysłowego. Przykład hali o drewnianej konstrukcji nośnej w Wielkopolsce",
  pages     = "7--14",
  year      = "2010",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, ISBN: 9788374813624",
  editor    = "red. nauk. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}