@InCollection{Eckert:2010,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Techniczne, konserwatorskie i społeczne problemy "remontu" zabytkowej kamienicy w Sławie",
  pages     = "27--34",
  year      = "2010",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, ISBN: 9788374813624",
  editor    = "red. nauk. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}