@InCollection{Ruszczyńska:2010,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = ""Słowiański barbarzyńca" w prelekcjach paryskich Mickiewicza. Perspektywa postkolonialna",
  pages     = "111--122",
  year      = "2010",
  booktitle = "Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, ISBN: 9788322731796",
  editor    = "red. Krzysztof Stępnik, Dariusz Trześniowski",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
  series    = "Obrazy Kultury Polskiej",
}