@InCollection{Ruszczyńska:2010,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = ""Białoruska szkoła poetów"",
  pages     = "87--101",
  year      = "2010",
  booktitle = "Etniczność - tożsamość - literatura, ISBN: 9788324213399",
  editor    = "pod red. Pawła Bukowca, Doroty Siwor",
  publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS",
  address   = "Kraków",
  series    = "Biblioteka Literatury Pogranicza : tom 19",
}