@InCollection{Ciesielski:2010,
  author  = "R. Ciesielski",
  title     = "Muzyka - edukacja muzyczna - muzykoterapia a przemiany kultury i praktyki muzycznej",
  pages     = "63--80",
  year      = "2010",
  booktitle = "Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier, ISBN: 9788374813730",
  editor    = "red. Janina Fyk i Anna Łuczak",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}