@InCollection{Szczęsna-Szeib:2010,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w miejscu pracy na przykładzie profesji nauczycielskiej",
  pages     = "599--613",
  year      = "2010",
  booktitle = "Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Piorunek",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}