@InCollection{Dudra:2010,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title     = "Kurdowie - wokół problemu tożsamości narodowej",
  pages     = "287--297",
  year      = "2010",
  booktitle = "W kręgu polityki*, ISBN: 9788393159710",
  editor    = "red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "wyd. II rozszerzone",
}