@InCollection{Farnicka:2010,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Wybór modelu diagnozy jako czynnik warunkujący trafną pomoc dziecku niepełnosprawnemu",
  pages     = "49--64",
  year      = "2010",
  booktitle = "Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, ISBN: 9788374813617",
  editor    = "red. nauk. Zdzisława Janiszewska - Nieścioruk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}