@InCollection{Hawrysz:2010,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Od papieża do antychrysta. Językowy obraz instytucji papiestwa w świetle twórczości braci polskich",
  pages     = "9--32",
  year      = "2010",
  booktitle = "Między dawnymi a nowymi słowy, ISBN: 9788389682931",
  editor    = "red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska",
  publisher = "Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}