@InCollection{Świderska-Włodarczyk:2011,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Harcerskie wzorce osobowe i ich recepta na przykładzie harcmistrza Zygmunta Imbierowicza",
  pages     = "175--179",
  year      = "2011",
  booktitle = "Na tropach harcerskiej metodyki : 100 lat harcerstwa polskiego, ISBN: 9788374814058",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej, Krystyny Stech",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}