@InCollection{Jenek:2011,
  author  = "M. Jenek and L. Szwarcburg and W. Sieriebriakow",
  title     = "Badanie wpływu grubości powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa i stali",
  pages     = "166--170",
  year      = "2011",
  booktitle = "Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, ISBN: 9785803704201",
  editor    = "red. L. E. Švarcburg",
  publisher = "Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin"",
  address   = "Moskva",
  series    = "Monografiâ : 14",
}