@InCollection{Farnicka:2011,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Stan umiejętności społecznych dzieci w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych",
  pages     = "35--43",
  year      = "2011",
  booktitle = "Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły, ISBN: 9788375873924",
  editor    = "red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}