@InCollection{Matysiak:2011,
  author  = "A. Matysiak and E. Grochowska",
  title     = "Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane",
  pages     = "183--190",
  year      = "2011",
  booktitle = "Konstrukcje zespolone, ISBN: 9788374814102",
  editor    = "red. nauk. T. Biliński",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 9",
}