@InCollection{Nowogońska:2011,
  author  = "B. Nowogońska",
  title     = "Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej",
  pages     = "203--212",
  year      = "2011",
  booktitle = "Konstrukcje zespolone, ISBN: 9788374814102",
  editor    = "red. nauk. T. Biliński",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 9",
}