@InCollection{Zuchewicz:2011,
  author  = "T. Zuchewicz",
  title     = "Interkulturowy i psycholingwistyczny kontekst edukacji językowej",
  pages     = "7--23",
  year      = "2011",
  booktitle = "Język obcy w przedszkolu : od edukacji językowej do interkulturowej, ISBN: 9788391817628",
  editor    = "red. nauk. Agnieszka Olczak",
  publisher = "San Media",
  address   = "Zielona Góra",
}