@InCollection{Farnicka:2011,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Wydarzenia związane z życiem rodzinnym i zawodowym w przekazie międzypokoleniowym w rodzinie",
  pages     = "107--115",
  year      = "2011",
  booktitle = "Rodzina i praca w warunkach kryzysu, ISBN: 9788375255669",
  editor    = "pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}