@InCollection{Nowogońska:2010,
  author    = "B. Nowogońska",
  title     = "Predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku",
  pages     = "53--65",
  year      = "2010",
  booktitle = "Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych, ISBN: 9788371251962",
  editor    = "red. M. Kamiński, J. Jasiczek, W. Buczkowski, T. Błaszczyński",
  publisher = "Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  address   = "Wrocław",
}