@InCollection{Grzegorzewska:2011,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Dzieci alkoholików z perspektywy psychopatologii rozwojowej",
  pages     = "337--345",
  year      = "2011",
  booktitle = "Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), ISBN: 9788374814218",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}