@InCollection{Ochonczenko:2011,
  author    = "H. Ochonczenko and J. Lipińska-Lokś",
  title     = "Kształcenie akademickie szansą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością",
  pages     = "563--572",
  year      = "2011",
  booktitle = "Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), ISBN: 9788374814218",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}