@InCollection{Jenek:2011,
  author  = "M. Jenek and W. Sieriebriakow",
  title     = "Badanie chropowatości powierzchni płytek narzędziowych i materiału obrabianego w procesie toczenia",
  pages     = "29--38",
  year      = "2011",
  booktitle = "Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana, ISBN: 9788393216697",
  editor    = "red. L. Dąbrowski, T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}