@InCollection{Gidaszewska-Materna:2011,
  author    = "M. Gidaszewska-Materna and B. Cupiał",
  title     = "Lokalny plan rewitalizacji jako systemowe narzędzie rozwiązywania problemów terenów zdegradowanych",
  pages     = "289--296",
  year      = "2011",
  booktitle = "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010, ISBN: 978839303190",
  editor    = "red. nauk. J. Skowronek",
  publisher = "CBiDGP, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych",
  address   = "Katowice",
}