@InCollection{Walczak:2011,
  author  = "P. Walczak",
  title     = "Nadzieja jako naczelna wartość etyki nauczycielskiej",
  pages     = "57--66",
  year      = "2011",
  booktitle = "Etyka nauczyciela, ISBN: 9788373065178",
  editor    = "red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek",
  publisher = "Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego",
  address   = "Lublin",
}