@InCollection{Patalas-Maliszewska:2011,
  author  = "J. Patalas-Maliszewska and I. Krebs and S. Kłos and W. Woźniak",
  title     = "Information management systems in supporting decisions",
  pages     = "62--81",
  year      = "2011",
  booktitle = "Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph, ISBN: 9788393384303",
  editor    = "ed. by A. Saniuk, S. Saniuk",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}