@InCollection{Babirecki:2011,
  author  = "W. Babirecki and M. Sąsiadek and G. Maniarski",
  title     = "Examples of system applications",
  pages     = "108--132",
  year      = "2011",
  note      = "Tekst w jęz. polskim",
  booktitle = "Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph, ISBN: 9788393384303",
  editor    = "ed. by A. Saniuk, S. Saniuk",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}